Trang chủ    Tin tức
   Thư viện
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021 - 08:26:05 AM | 27/09/2021
KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

 

SỞ GD &ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

           Số: 193/KH THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Lâm Hà, ngày 23  tháng 09  năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”
 năm 2021

 

           

 Thực hiện Công văn số 1679/SGDĐT- GDTX ngày 21/9/2021 của sở GDĐT Lâm Đồng về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.
           Trường THPT Thăng Long Lâm Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 với nội dung, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hàng năm, nhằm  nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập
          Nhằm  nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh trong trường về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các lớp, các đoàn thể trong việc triển khai các hoạt động của tuần lễ.
         Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời  năm 2021 được tổ chức trên tinh thần vui tươi, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của học sinh và giáo viên tham gia qua đó khuyến khích học sinh và giáo viên chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bênh COVID – 19.

II. NỘI DUNG
1. Chủ đề năm 2021: 

Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới

2. Thời gian tổ chức: 

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 được bắt đầu tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 7 tháng 10 năm 2021.

3. Các hoạt động trong tuần lễ

- Treo băng rôn khẩu hiệu
- Trưng bày sách với nhiều chủ đề tại thư viện
- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

- Học sinh các khối lớp xuống thư viện theo lịch
- Kêu gọi toàn thể CBGV – CNV, học sinh và phụ huynh quyên góp sách

cho Thư viện nhà trường.

- Thăm quan thư viện, giới thiệu sách.

- Tổ chức cuộc thi làm video giới thiệu sách

4. Cơ cấu giải thưởng gồm có 6 giải như sau

          01 giải nhất: 200.000đ

          01 giải nhì: 150.000đ

          02 giải ba: 120.000đ

          02 giải khuyến khích: 100.000đ

5. Thành phần Ban giám khảo

- Ban giám khảo chấm về nội dung

Cô Nông Thị Thu Bằng

Cô Trần Thị Hương

- Ban giám khảo chấm về nghệ thuật

Thầy Vũ Quốc Huy

Cô Trần Thị Ngân
6. Kinh phí  tổ chức các hoạt động

- Các hoạt động tổ chức: Nguồn ngân sách

- Giải thưởng: Nguồn quỹ hội cha mẹ học sinh
7. Tổ chức thực hiện

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch.

- Thư viện nhà trường  phối hợp với Đoàn trường, tổ Ngữ văn tổ chức các hoạt động.

- GVCN thông báo và quán triệt cụ thể kế hoạch này đến học sinh lớp.

Đ/C Hương theo dõi hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung trên.

Trên đây là kế hoạch tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời  năm 2021. Đề nghị các bộ phận, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 
 

 

 

 

                       

                                                         
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG