Trang chủ    Tin tức
   Công khai
Công khai năm 2020 - 11:07:27 AM | 17/05/2021

 

Biểu mẫu 12

  SỞ GD& LÂM ĐỒNG

     TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 
 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

 60

 

 04

51

01 

 02

02 

54

0

0

49

 

 

I

Giáo viên

Trong đó số giáo viên dạy môn:

51 

 

 2

 49

 

 

 

51 

 

 

 5

43 

 

1

Toán

9

   

9

     

9

 

 

 

9

 

 

2

8

 

1

7

     

8

 

 

1

6

 

 

3

Hóa

3

   

3

     

4

 

 

 

4