Trang chủ    Tin tức
   Tin tức toàn trường
Lịch trình đầu năm học 2020-2021 - 03:12:39 PM | 26/08/2020

 

    SỞ GDĐT LÂM ĐỒNG

      TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

              Số:       /TB – THPT TL

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hnh phúc

                                                      Lâm Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC NĂM HỌC MỚI 2020 – 2021

 

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Công văn số 1439/SGDĐT-VP ngày 19/8/2020 về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021;

   Trên cơ sở tình hình thực tế đơn vị, trường THPT Thăng Long xây dựng chương trình công tác đầu năm học 2020 – 2021 như sau:

1.     Thời gian

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Tổ chức thi lại hè và xét học sinh lên lớp

25 - 27/8/2020

 

2

Tập trung học sinh theo lớp học

8h 00’  29/8/2020

 

3

Vệ sinh trường lớp

31/8/2020 - 01/9/2020

 

4

Nghỉ lễ Quốc khánh

02/9/2020

 

5

Tựu trường (học tập nội quy học sinh, truyền thống nhà trường….)

03/9/2020

 

6

Khai giảng năm học mới (7h00 học sinh tập trung)

05/9/2020

 

2.     Trang phục, quy định khi đến trường

Phụ huynh và học sinh xem nội quy học sinh tại website http://www.thptthanglonglamha.edu.vn/ và nội quy của nhà trường./.

Nơi nhận:

- CB, GV, NV;                                                             

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Kí tên, đóng dấu)


              Nguyễn Bá Tân
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận


  Các bài viết mới hơn

    Tuyển sinh ngành quân đội 2021   - 02/03/2021


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG