Trang chủ    Tài liệu
   Địa lý
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ K10+11+12 ĐẦU HỌC KỲ II NH:2019 - 2020 - 02:37:07 PM | 17/02/2020

drive.google.com/drive/folders/1r39tKN9-UbIjNAVCh7nrMBYmJ12ZBsVA


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận


  Các bài viết mới hơn

    Trắc nghiệm vùng TDMNBB   - 11/04/2020

  Các bài viết cũ hơn

    Câu hỏi trắc nghiệm địa lý tự nhiên Việt Nam   - 13/12/2019
    Câu hỏi trắc nghiệm địa lý dich vu   - 15/03/2019
    Câu hỏi trắc nghiệm địa lý dân dư Việt Nam   - 15/03/2019
    Câu hỏi trắc nghiệm địa lý tự nhiên 10 theo bài   - 17/10/2018
    Tài liệu ôn tập địa lý tự nhiên việt Nam   - 09/10/2018
    sang kien: khởi động bài học môn địa lý   - 23/08/2018
    Kinh tế vùng- kỹ năng( Từ vùng bắc trung bộ)   - 14/04/2018
    Tài liệu trắc nghiệm ôn thi( Tự nhiên- kinh tế vùng)   - 14/04/2018
    tài liệu trắc nghiệm ôn thi( kinh tế ngành)   - 14/04/2018
    đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2014   - 03/12/2014

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG