Trang chủ    Tài liệu
   Vật lý-CN
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LÝ K10+11+12 ĐẦU HỌC KỲ II NH:2019 - 2020 - 02:17:04 PM | 17/02/2020

drive.google.com/drive/folders/16OOeSUwXXrDc7XKwqxx4uNJp3Btpa8bb 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

Ý kiến phản hồi

đề cương   04:50:31 PM | 04/03/2020
thầy cô ơiii...em không download được toàn lỗi thôi ạ
 Người gửi: Nguyễn Thị Quyên  - nguyenquyentycts293@gmail.com


  Các bài viết mới hơn

    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ K11+12 ĐẦU HỌC KỲ II NH:2019 - 2020   - 17/02/2020

  Các bài viết cũ hơn

    ĐỀ THI HỌC KỲ CN 10-KHI   - 04/01/2018
    ĐỀ THI HỌC KỲ CN 11-KHI   - 04/01/2018
    ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾT   - 23/11/2017
    ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾT   - 23/11/2017
    ĐỀ KIỂM TRA LÝ 1 TIẾT   - 23/11/2017

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG