Trang chủ    Tài liệu
   Tin học
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN K10+11+12 ĐẦU HỌC KỲ II NH:2019 - 2020 - 12:44:25 PM | 17/02/2020

drive.google.com/drive/folders/1ENB83PRcosdQ7eD8fB77k4D7uIASZiUX


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    ĐỀ KIỂM TRA TIN 10 CHƯƠNG I NĂM 2018   - 29/10/2018
    chuyen de pascal   - 26/11/2014
    ky phap ba lan   - 26/11/2014
    cau truc ngan xep   - 26/11/2014
    cau truc mang   - 26/11/2014
    cau truc hang doi   - 26/11/2014
    sap xep   - 26/11/2014
    Bài giảng các chuyên đề 1   - 26/11/2014
    Tài liệu ôn thi học sinh giỏi Tin 11   - 25/03/2014
    Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi tin học   - 25/03/2014

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG