Trang chủ    Tin tức
   Tin tức toàn trường
Hoc truc tuyen online - 08:58:05 PM | 13/02/2020

 Học sinh vào các địa chỉ sau để học trực tuyến đảm bảo kiến thức, luyện tập 

1. https://elearning.moet.edu.vn/

2. https://baigiang.violet.vn/category/trung-hoc-pho-thong-8360210.html
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

Ý kiến phản hồi

Ôn tập lại kiến thức   07:22:03 AM | 19/02/2020
Ôn tập lại các kiênz thức đã học và ghi chép đầy đủ vô vở
 Người gửi: Đặng thị thúy vân  - Dang62832@gmail.com
Ôn tập lại kiến thức   07:23:18 AM | 19/02/2020
Ôn tập lại các kiênz thức đã học và ghi chép đầy đủ vô vở
 Người gửi: Đặng thị thúy vân  - Dang62832@gmail.com
Học trực tuyến   04:22:55 PM | 19/02/2020
Ôn tập kiến thức lớp 11
 Người gửi: Phạm thị thương  - Phamhuongnb2020@gmail.com
Học tập   05:53:42 PM | 19/02/2020
Học tập
 Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thu  - phuongthu9203@gmail.com
12345
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG