Trang chủ    Văn bản
   Bộ GD&ĐT
Sửa đổi quy chế thi THPT quoc gia 2019 - 08:22:10 AM | 23/03/2019

 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    Chỉ thị chấn chỉnh hồ sơ sổ sách trường học   - 23/02/2019
    Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT- thời gian tậ sự giáo viên   - 11/01/2019
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên trường phổ thông   - 05/10/2018
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông   - 05/10/2018
    40- Chế độ công tác phí- hội nghị   - 25/09/2018
    149- chế độ làm việc giáo viên   - 25/09/2018
    18/2018/TT-BGDĐT- KDCL-CQG   - 23/09/2018
    TT22- hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục   - 18/09/2018
    Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông   - 30/08/2018
    Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông   - 18/08/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG