Trang chủ    Văn bản
   Bộ GD&ĐT
Chỉ thị chấn chỉnh hồ sơ sổ sách trường học - 08:04:20 AM | 23/02/2019

 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT- thời gian tậ sự giáo viên   - 11/01/2019
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên trường phổ thông   - 05/10/2018
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông   - 05/10/2018
    40- Chế độ công tác phí- hội nghị   - 25/09/2018
    149- chế độ làm việc giáo viên   - 25/09/2018
    18/2018/TT-BGDĐT- KDCL-CQG   - 23/09/2018
    TT22- hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục   - 18/09/2018
    Thông tư ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông   - 30/08/2018
    Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông   - 18/08/2018
    Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014   - 01/04/2014

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG