Trang chủ    Tin tức
   Ngoại khóa
Kế hoạch hoạt động ngoại khóa tháng 10 - 05:26:28 PM | 24/10/2018

 

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

Số:      /KH -  THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Nam Ban, ngày 24  tháng 10  năm 2018

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

NGOẠI KHÓA  “THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU, GIA ĐÌNH;  VĂN HÓA ỨNG XỬ HỌC ĐƯỜNG”

 NĂM HỌC 2018-2019

 

 

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường THPT Thăng Long;

       - Căn cứ đề xuất thực hiện tổ chức ngoại khóa của tổ trưởng chuyên môn Anh – Địa;

 Bộ phận NGLL xây dựng kế hoạch triển khai thực  hiện  ngoại khóa Thanh niên với tình bạn, tình yêu, gia đình; văn hóa ứng xử học đườngchủ đề tháng 10 năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè, tình yêu và gia đình.

- Rèn luyện các kĩ năng ứng xử phù hợp trong tình bạn, tình yêu, trong uan hệ với người khác giới.

- Có ý thức xây dựng và hình thành tình cảm yêu quý, gắn bó với bạn bè và gia đình.

- Nhận thức đúng đắn, ứng xử có văn hoá trong học đường; nói không với bạo lực học đường.

- Học sinh tham gia đầy đủ, chủ động tương tác trong chương trình ngoại khoá.

II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM, TRANG PHỤC

1. Thời gian tổ chức : 

Từ 7h00- 8h45 phút, thứ Hai ngày 29/10/2018.

2. Thành phần:

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

3. Địa điểm tổ chức:

Tại sân trung tâm trường THPT Thăng Long .

4. Trang phục:

            + CB-GV-NV:

-       Nam: Veston hoặc Quần tây, áo sơ mi, đi giày, thắt caravac.

-       Nữ: Áo dài truyền thống

            + Học sinh

                      - Nam: Áo trắng, quần sẫm mầu, đi dép quai hậu

                      - Nữ: Áo dài trắng truyền thống

III.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Múa: Ngàn ước mơ Việt Nam – Khối 10

- Hát: Xe đạp

- Múa: Người mẹ trong trí tưởng tượng – Khối 11

- Kịch tuyên truyền: TÌNH THƠ

- Nhảy: Ông bà anh

- Bài hùng biện tuyên truyền về: Văn hóa ứng xử học đường

- Phần thi khán giả

- Múa: Gặp mẹ trong mơ – Khối 10

- Hát múa: Cha và con gái

- Nhảy dân vũ

- Kết thúc

   (Kịch bản chi tiết kèm theo)

 IV. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: Nguyễn Thanh Sang  – PHT;

Phó ban: Nguyễn Thị Thu Yến - TTCM;

Ủy viên: TCM Văn – Sử - GD - TV. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT

Nội dung thực hiện

Bộ phận thực hiện

Đầu mối thực hiên

( Chịu trách nhiệm chính)

1

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ

BGH

Nguyễn Thanh Sang

2

- Xây dựng nội dung, tập luyện

- Âm thanh

- Trang trí

Tổ Anh – Địa

Nguyễn Thị Hồng Thanh

3

- Tập trung học sinh

- Dẫn chương trình chào cờ

Đoàn trường

Nguyễn Thị Huệ

 

4

- Chuẩn bị CSVC

- Cắt chữ: Ngoại khóa “Thanh niên với tình bạn, tình yêu, gia đình; văn hóa ứng xử học đường

BGH + Thiết Bị

Nguyễn Bá Tân

Lê Văn Hà

.

5

- Treo phông, cờ

- Kê bục, tượng Bác, bàn nghế, khăn trải bàn.

Tổ Văn Phòng

Lớp trực tuần 12B3, 10B7

Nguyễn Thị Lương.

GVCN 12B3,10B7

6

- Quản lý học sinh

Đội cờ đỏ

Đoàn thanh niên

          Lưu ý: Mọi công việc chuẩn bị phải hoàn thành trước 7h00 thứ Hai ngày 29/10/2018.

VI . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ trưởng chuyên môn Anh – Địa (Nguyễn Thị Hồng Thanh) chuẩn bị chu đáo về kịch bản chương trình, đạo cụ, tài chính phục vụ chương trình..; tổ chức học sinh luyện tập và duyệt chương trình trong tuần 09-10.

- Đoàn thanh niên thực hiện công tác phối hợp để tổ chức chương trình đảm bảo thời gian và hiệu quả.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ngoại khóa Thanh niên với tình bạn, tình yêu, gia đình; văn hóa ứng xử học đường. Đề nghị các bộ phận được phân công thực hiện nhiệm vụ đảm bảo về mặt thời gian, nội dung và chất lượng chương trình.

 

 Nơi nhận

- Hiệu trưởng ( b/c);

- Đoàn trường(ph/th);

- TTCM Anh – Địa (t/h);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

NGUYỄN THANH SANG

 

 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận


  Các bài viết mới hơn

    CHỦ ĐỀ: THANH NIÊN - TÌNH BẠN - TÌNH YÊU - GIA ĐÌNH   - 29/10/2019
    KỈ NIỆM SINH NHẬT BÁC 19/05   - 17/05/2019
    TÌNH YÊU, TÌNH BẠN TUỔI HỌC ĐƯỜNG   - 04/11/2018


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG