Trang chủ    Lịch công tác
   Hoạt động nhà trường
Lịch làm việc nhà trường tuần 7 - 01:26:56 PM | 03/10/2018

 LỊCH LÀM VIỆC CƠ QUAN TUẦN 7

TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 06/10/2018

 

THỨ NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC BAN

GIÁM HIỆU

TRỰC

ĐOÀN TN

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

01/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

DẠY HỌC THEO TKB

Cô Thước

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Tân

Thầy Sang

Cô Thước

Thầy Tuấn

Thầy Tân

 

Cô Huệ

Thầy Mậu

THỨ3

02/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT TCM LÝ- HÓA

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT TCM VĂN- LS-GD

Thầy Tuấn

Cô Thước

Thầy Tân

Thầy Tân

Cô Thước

Thầy Tuấn

Thầy Mậu

Vân Anh

THỨ 4

03/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT TCM TOÁN - TIN

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT SINH- TD-QP

Cô Thước

Thầy Sang

Thầy Tân

Thầy Tân

Cô Thước

Thầy Sang

Thầy Mậu

Vân Anh

THỨ 5

04/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT TCM ANH- ĐỊA

DẠY HỌC THEO TKB

Cô Thước

Thầy Sang

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Cô Thước

Thầy Tuấn

Thầy Mậu

Vân Anh

THỨ 6

05/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

SINH HOẠT TỔ CHỦ NHIỆM

DẠY HỌC THEO TKB

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Tân

Thầy Tân

Cô Thước

Vân Anh

Thầy Mậu

THỨ 7

06/10/2018

DẠY HỌC THEO TKB

DẠY HỌC THEO TKB

Thầy Sang

Thầy Tuấn

Thầy Tuấn

Thầy Tân

Vân Anh

Thầy Mậu

CHỦ NHẬT

07/10/2018

           Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   - 26/09/2018
    KẾ HỌACH HỘI NGHỊ CB-CC 2018-2019   - 25/09/2018
    Lịch hoạt động tuần 6   - 25/09/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG