Trang chủ    Lịch công tác
   Hoạt động nhà trường
Lịch hoạt động tuần 6 - 02:53:56 PM | 25/09/2018

 LỊCH LÀM VIỆC CƠ QUAN TUẦN 5

TỪ NGÀY 24/9/2018 ĐẾN NGÀY 29/9/2018

THỨ NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

TRỰC BAN

GIÁM HIỆU

TRỰC

ĐOÀN TN

 

SÁNG

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

24/9/2018

 

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

 

DẠY HỌC THEO TKB

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

Thước

Sang

Tân

Tuấn

Sang

Thước

Tân

Tuấn

 

 Huệ

 Mậu

THỨ3

25/9/2018

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

Tân

Thước

Tuấn

 

Tuấn

Thước

Tân

  Mậu

 Vân Anh

THỨ 4

26/9/2018

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

Thước

Tân

Sang

Tân

Sang

Thước

  Huệ

  Mậu

THỨ 5

27/9/2018

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

DẠY HỌC THEO TKB

 

Tuấn

Sang

 

Sang

Thước

Tuấn

 Vân Anh

  Huệ

THỨ 6

28/9/2018

 

HỌC SINH NGHỈ HỌC

HỘI NGHỊ CB- VC-NLĐ 

HỌC SINH NGHỈ HỌC

 

Thước

Tân

Sang

Tuấn

Tân

Thước

Tuấn

Sang

  Huệ

 Vân Anh

THỨ 7

29/9/2018

 

DẠY HỌC THEO TKB

DẠY HỌC THEO TKB

 

Sang

Tuấn

Tuấn

Tân

  Mậu

 Vân Anh

CHỦ NHẬT

22/9/2018

 

 ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN 

 

 

 

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

  Theo dòng sự kiện

   NGOẠI KHÓA THÁNG 9   - 24/09/2018
   chất lượng đội ngũ   - 23/09/2018
   18/2018/TT-BGDĐT- KDCL-CQG   - 23/09/2018HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG