Trang chủ    Tin tức
   Đoàn thanh niên
Tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ - 10:02:54 AM | 18/09/2018

 Ngày 17/9/2018 đoàn thanh niên  trường THPT Thăng Long tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, tham dự buổi tuyên trường có mặt đầy đủ cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 900 học sinh nhà trường tham dự, buổi tuyên truyền đã đưa đến thông tin cơ bản luật giao thông đường bộ, cách thức xử lý tình huống giao thông và nét văn hóa giao thông học đường.

Học sinh trả lời tình huống giao thông.




Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận




HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG