Trang chủ    Tài liệu
   Sinh học
Tài liệu ôn thi Sinh học 12 - 04:32:12 PM | 02/04/2015
A- PHẦN DI TRUYỀN HỌC Chuyên đề 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ GEN – MÃ DI TRUYỀN – NHÂN ĐÔI ADN

 


File đính kèm

Thầy Từ


Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận


  Các bài viết mới hơn

    ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH K10+11+12 ĐẦU HỌC KỲ II NH:2019 - 2020   - 18/02/2020

  Các bài viết cũ hơn

    Chuyên Đề Môn Sinh   - 02/04/2015

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG