Trang chủ    Văn bản
   Trường
KẾ HOẠCH CUỘC THI BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2014 - 08:55:10 AM | 26/11/2014

 

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

Số: 62/KH-THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Nam Ban, ngày 21 tháng 11  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu biển, đảo Việt Nam năm 2014

 
 

 

 

          Thực hiện công văn số 2140/KH- SGD&ĐT  ngày 11/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Biển, Đảo Việt Nam năm 2014, Trường THPT Thăng Long lập kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

  I. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu biển, đảo Việt Nam năm 2014 dành cho học sinh

1. Mục đích của cuộc thi

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ và chấp hành các luật định quốc tế và của Việt Nam về biển, đảo cho học sinh trong nhà trường; về truyền thống lịch sử chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là chủ  quyền thiêng liêng của 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam; tầm quan trọng, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

2. Nội dung của cuộc thi

- Tìm hiểu Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982;

- Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC);

- Luật biển Việt Nam và các văn bản liên quan.

Người dự thi phải trả lời 4 câu hỏi sau.:

Câu 1: Anh(chị) hãy nêu khái niệm vè 5 vùng biển mà quốc gia ven biển có quyền yêu sách theo công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. ý  nghĩa của công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982?

Câu 2: Anh(chị) hãy trình bày tót tắt các nội dung cơ bản của tuyên bố về cách ứng xử  của các bên ở Biển Đông( DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký  ngày 04/11/1982 tại Campuchia?

Câu 3: Biển, đảo có tầm quan trọng như thế nào đối với sự nghịêp xây dựng và bảo vệ tổ quốc  Việt Nam xã hội chủ nghĩa? Vì sao Việt Nam phải xây dựng luật Biển

Câu 4: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm những điều khoản nào của Công Ước Liên Hợp Quốc  về Luật Biển năm 1982? Theo anh(chị) chúng ta phải làm gì để bảo vệ lợi ích của nước ta ở Biển Đông.

3. Đối tượng dự thi

- Học sinh cả 3 khối 10, 11, 12 năm học 2014 – 2015.

 4. Hình thức dự thi

-Học sinh tham gia dự thi viết trên giấy kẻ ngang hoặc giấy A4

- Bài dự thi viết tay, rõ ràng, không viết tắt, đánh số trang theo thứ tự không quá 8 trang

- Bìa ghi rõ “bài dự thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2014”, bên dưới ghi rõ họ và tên, tên trường, tên lớp của người dự thi.

- Bài dự thi phải trả lời đầy đủ câu hỏi theo thứ tự.

- Mỗi học sinh chỉ được tham gia 1 bài dự thi.

* Bài thi không hợp lệ

- Bài thi không ghi rõ họ và tên, tên trường, tên lớp của người dự thi.

- Bài thi gửi chậm so với quy định.

- Các bài thi có nội dung hoàn toàn giống nhau.

- Bài thi không thuộc đối tượng dự  thi

- Bài thi trả lời không đủ các các câu hỏi.

5. Tổ chức cuộc thi 

- Nhà trường tổ chức phát động Cuộc thi sâu rộng tới toàn thể học sinh trong nhà trường.

- Mỗi học sinh được tham gia 01 bài dự thi và gửi cho trường để tổ chức chấm và lựa chọn các bài có chất lượng để gửi về Sở GDĐT.  

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc học sinh tham gia và thu bài dự thi gửi về Ban tổ chức trước ngày 06/12/2014, số lượng và chất lượng bài dự thi là tiêu chí để xét công tác thi đua của các lớp.

- Ban tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất để gửi về Sở GDĐT tham dự vòng thi cấp tỉnh trước ngày 10/12/2014.

6. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

Các giải dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích; các thí sinh đạt giải trong cuộc thi được khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường và được xét chọn dự thi cấp tỉnh.

II. Tổ chức thực hiện

Ban Giám hiệu nhà trường thành lập ban tổ chức cuộc thi, phát động đến học sinh, tổ chức chấm bài dự thi và nộp về Sở đúng thời gian quy định.

Trong quá trình tham gia cuộc thi, nếu có vướng mắc, khó khăn cần báo cáo kịp thời với thầy Tân  để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 Nơi nhận:                                    

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- CĐCS, ĐTN (phối hợp);

- Website Trường;

- Lưu: VT, PHT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

 

 

 

 

 

NGUYỄN BÁ TÂN

 


File đính kèmGửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

  Theo dòng sự kiện

   chuyen de pascal   - 26/11/2014
   ky phap ba lan   - 26/11/2014
   cau truc ngan xep   - 26/11/2014
   cau truc mang   - 26/11/2014
   cau truc hang doi   - 26/11/2014HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG