Trang chủ    Văn bản
   Trường
KẾ HOẠCH Tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp Năm học 2014 - 2015 - 10:08:29 AM | 15/11/2014

 

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

Số: 60/KH-THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Nam Ban, ngày 15 tháng 11  năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Năm học 2014 - 2015

 
 

 

 

          Thực hiện công văn số 2117/SGDĐT-GDTrH- GDTX  ngày 07/11/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Lâm Đồng về việc tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn năm học 2014 – 2015, Trường THPT Thăng Long lập kế hoạch tổ chức cuộc thi như sau:

  I. Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh

1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi

Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi

- Thí sinh là học sinh cả 3 khối 10, 11, 12 năm học 2014 – 2015.

 4. Sản phẩm dự thi

- Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm 02 thí sinh chưa được công bố (đăng trên báo hay in sách), dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo.

5. Tổ chức cuộc thi 

- Nhà trường tổ chức phát động Cuộc thi sâu rộng tới toàn thể học sinh trong nhà trường.

- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia 01 bài dự thi và gửi cho trường để tổ chức chấm và lựa chọn các bài có chất lượng để gửi về Sở GDĐT.  

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm đôn đốc học sinh tham gia và thu bài dự thi gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/01/2015.

- Ban tổ chức chấm sơ khảo và lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất để gửi về Sở GDĐT tham dự vòng thi cấp tỉnh trước ngày 10/02/2015.

6. Tiêu chí chấm thi

- Tình huống đặt ra mang tính thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể được giải quyết bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi;

- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;

- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp bằng cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi;

- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

Các giải dành cho các thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích; các thí sinh đạt giải trong cuộc thi được khen thưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Nhà trường và được xét chọn dự thi cấp tỉnh.

II. Tổ chức thực hiện

Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị giáo viên các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp khối 10, 11, 12 phối hợp thực hiện kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần báo cáo kịp thời với Ban Giám hiệu để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 Nơi nhận:                                    

- Hiệu trưởng (báo cáo);

- CĐCS, ĐTN (phối hợp);

- Các Tổ trưởng chuyên môn, HS (thực hiện);

- Website Trường;

- Lưu: VT

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

(đã ký) 

 

NGUYỄN BÁ TÂN

 Phụ lục I

Cấu trúc bài viết dự thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức kiên môn

để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học

 

(Kèm theo kế hoạch số: 60/KH-THPT TL ngày 15 tháng 11 năm 2014)

         

          A. Trang bìa

          - SỞ GIÁO DỤC VÀ LÂM ĐỒNG

          - TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

          - Địa chỉ: TDP Ba Đình, TT Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng

          - Điện thoại: (063) 3.852.342 ; Email: c3thanglong.lamdong@moet.edu.vn

          - Thông tin về học sinh (hoặc nhóm không quá 02 học sinh):

                             1. Họ và tên ……………………………….

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

                   2. Họ và tên ………………………………

                             Ngày sinh ……………. Lớp………..

B. Các trang tiếp theo

          1. Tên tình huống

          2. Mục tiêu giải quyết tình huống

          3. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan đến việc giải quyết tình huống

          4. Giải pháp giải quyết tình huống

          5. Thuyết minh tiến trình giải quyết tình huống

          Mô tả quá trình thực hiện, các tư liệu được sử dụng, các thiết bị sử dụng trong việc giải quyết tình huống

          6. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

          Mô tả ‎‎ý nghĩa, vai trò của việc giải quyết tình huống được lựa chọn đối với thực tiễn học tập và thực tiễn đời sống kinh tế- xã hội./.

 

 

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận

  Theo dòng sự kiện

   MỘT THOÁNG BÂNG KHUÂNG   - 16/10/2014
   TỔ VĂN   - 12/10/2014
   TỔ TOÁN   - 12/10/2014
   TỔ ANH   - 12/10/2014
   SỬ   - 12/10/2014


  Các bài viết cũ hơn

    KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MÙA MƯA BÃO   - 01/04/2014

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG