Trang chủ    Văn bản
   Bộ GD&ĐT
Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 - 04:32:42 PM | 01/04/2014

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1555/BGDĐT-GDTrH

V/v: tổ chức ôn thi tốt nghiệp

THPT năm 2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:  Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Căn cứ Chỉ thị số 3004/CT-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông; nhằm chuẩn bị tốt cho học sinh về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2014, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các trường THPT hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch của các Sở GDĐT, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 và Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. Tuyệt đối không được cắt xén chương trình đã qui định.

2. Tổ chức nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT; đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

3. Chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, trong đó chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập và thi cho học sinh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.

4. Chỉ đạo các trường THPT thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Cụ thể:

4.1. Các tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp THPT chủ động xây dựng tốt kế hoạch, nội dung ôn tập, chú ý đến các nội dung kiến thức của chương trình đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP. Tổ chức việc ôn tập đảm bảo thời gian, tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục cấp THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, quan tâm việc giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức.
Chú ý các yêu cầu chỉ đạo mới về dạy và học đã nêu tại Công văn 5466/BGDĐT-GDTrH, nhất là:

- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

- Đối với môn ngoại ngữ cần coi trọng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, kiểm tra có cả hình thức viết và tự luận.

Trong việc tổ chức ôn tập cần hướng dẫn học sinh vận dụng, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của môn học; kết hợp giữa tự kiểm tra đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá trong nhóm học tập và kiểm tra của giáo viên bộ môn; chú trọng thu nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập của học sinh để có điều chỉnh hợp lý, kịp thời.

4.2. Giáo viên chủ nhiệm lớp chủ động phối hợp với giáo viên dạy các môn thi tốt nghiệp để phân nhóm học sinh lớp mình theo khả năng nhận thức. Báo cáo với lãnh đạo nhà trường chọn, cử giáo viên có khả năng, kinh nghiệm, nhiệt tình để hướng dẫn ôn tập, ôn tập nhiều hơn cho những học sinh học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi. Đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

          4.3. Các trường THPT và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phải thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, đảm bảo sức khỏe của học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

          Nhận được công văn này, đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời./.

  Nơi nhận:

- Như kính gửi: để thực hiện;

- Bộ trưởng: để báo cáo;

- Các Thứ trưởng: để báo cáo;

- Cục KT&KĐCLGD: để phối hợp;

- Lưu VT, Vụ GDTrH.

TL. Bé tr­ëng

VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

 (Đã ký)

 Vũ Đình Chuẩn
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận


  Các bài viết mới hơn

    Hướng dẫn xử lý các trường hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học   - 19/03/2020
    Sửa đổi quy chế thi THPT quoc gia 2019   - 23/03/2019
    Chỉ thị chấn chỉnh hồ sơ sổ sách trường học   - 23/02/2019
    Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT- thời gian tậ sự giáo viên   - 11/01/2019
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên trường phổ thông   - 05/10/2018
    Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông   - 05/10/2018
    40- Chế độ công tác phí- hội nghị   - 25/09/2018
    149- chế độ làm việc giáo viên   - 25/09/2018
    18/2018/TT-BGDĐT- KDCL-CQG   - 23/09/2018
    TT22- hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục   - 18/09/2018


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG