Trang chủ    Văn bản
   Trường
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN MÙA MƯA BÃO - 02:08:06 PM | 01/04/2014

 

SỞ GD-ĐT LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT THĂNG LONG

 

SỐ:  16 /KH- THPT TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

      Nam Ban, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH MÙA MƯA LŨ

 

            Căn cứ công văn số 491/SGDDT- VP ngày 26/3/2014 về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ  của sở GD-ĐT Lâm Đồng.

            Trường THPT xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ năm học 2013-2014 như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH

          Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến CB-GV-NV, học sinh và phụ huynh.

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của toàn dân.

Chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra ( bão, áp thấp nhiệt đới,  mưa lớn, mưa đá, giông sét, lốc xoáy, vòi rồng, sạt lở, nước dâng, động đất) .

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh  trong toàn trường về công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa lũ và tuyên truyền đến cha mẹ học sinh tuyệt đối không đưa con, em đến trường bằng các phương tiện không an toàn.

2. Kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở vật chuất của nhà trường có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, chủ động xây dựng phương án tổ chức tu bổ, sử chữa hệ thống cơ sở vật chất. Xây dựng phương án sinh hoạt, học tập cho phù hợp với tình hình thực tế trường học.

3. Tổ chức kiểm tra và khơi thông cống rãng ở quanh và trong trường đảm bảo hệ thống mương thoát nước thông thoáng tránh tình trạng tắc mương, ngập nước trường học trong mùa mưa, chặt tỉa hệ thống cây xanh để đảm bảo sự an toàn.

III TỔ CHỨC THỰC HIÊN

- BGH tổ chức tuyên truyền đến toàn thể CB-GV-NV trong toàn trường thông qua  buổi họp hội đồng

- BCH công đoàn phối hợp vận động công đoàn viên thực hiện hiệu quả công tác phòng chống thiên tai mùa mưa lũ

BCH đoàn trường tuyên truyền dưới cờ tới toàn thể đoàn viên thanh niên công tác phòng, tránh hiệu quả do thiên tai gây ra trong mùa mưa.

Nơi nhận:

- PHT (t/h, lưu)

- BCH đoàn trường( ph.t/h)

- BCH công đoàn(ph.t/h)

KT. HIỆU  TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

NGUYỄN BÁ TÂN

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG