Trang chủ    Lịch công tác
   Ban giám hiệu
LỊCH TRỰC BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT THĂNG LONG - 07:56:50 AM | 21/09/2019

      SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG THPT THĂNG LONG                                     Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

 

LỊCH TRỰC CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Năm học 2019-2020

BUỔI

THỨ 2

THỨ 3

THỨ  4

 

THỨ 5

 

THỨ  6

THỨ  7

 

CHỦ NHẬT

          

THỚI GIAN

SÁNG

Thầy Tân

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Sang

Thầy Tuấn

Thầy Tân

 

7giờ 00 phút

đến 11 giờ 30 phút

Thầy Sang

Thầy Tân

Thầy Tân

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Sang

7giờ 30 phút

đến 10 giờ 30 phút

Thầy Tuấn

 

 

Thầy Tân

 

Thầy Tuấn

CHIẾU

Thầy Sang

Thầy Tân

Thầy Tân

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Tuấn

 

14h 00 phút

đến17h20 phút

Thầy Tuấn

Thầy Tuấn

Thầy Sang

Thầy Sang

Thầy Tuấn

Thầy Tân

Thầy Tân

 

 

Thầy Tân

 

Thầy Sang

          Số điện thoại liên hệ: Thầy Tân: 0984 844 085       Thầy Sang: 0385626748           Thầy Tuấn: 0966396622

Nội dung thực hiện :

-          Quản lý hoạt động của các bộ phận trong nhà trường;

-          Giải quyết các công việc liên quan thuộc thẩm quyền;

-          Phối hợp với các thành viên khác trong Ban giám hiệu để giải quyết các phần việc khác theo yêu cầu các văn bản chỉ đạo của  cấp trên;

-          Ngoài các thời gian trên, các cá nhân tự sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc do cá nhân được phân công phụ trách; Hiệu trưởng triệu tập làm việc đột xuất khi có công việc cần thiết.

                                                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                    

                                                                                                                      NGUYỄN BÁ TÂN

 

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    Lịch hoạt động tuần 5   - 18/09/2018
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4   - 15/09/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG