Trang chủ    Cựu học sinh
   Bảng vàng ghi danh
Danh sách tập thể cá nhân ủng hộ nhà trường - 05:01:02 PM | 01/08/2019

 

TT

Tên tổ chức/ cá nhân

Thời gian tặng

Hiện vật

Tiền mặt

Ghi chú

1

Tập thể lớp khóa 1997-2000

02/2019

2 cây phượng tím

10.000.000

 

2

Tập thể lớp 1986-1989

6/2019

 

5000.000

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG