Trang chủ    TKB
   Toàn Trường
Thời khóa biểu ôn thi THPT QG 2019 - 04:22:22 PM | 14/05/2019

 

THỜI KHOA BIỂU ÔN THI THPTQG - Áp dụng từ ngày 13/05/2019

Thứ

Buổi

Tiết

A

B

C

D

E

F

G

H

2

S

1

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

2

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

3

Địa -Tân

Sử-Dũng

Sử-Lệ

GDCD - Hạnh

GDCD-Nga

Địa -Huệ

Lý- Cường

Lý-Thúy

4

Địa -Tân

Sử-Dũng

Sử-Lệ

GDCD - Hạnh

GDCD-Nga

Địa -Huệ

Lý - Cường

Lý-Thúy

C

1

Toán-Ngân

Lớp yếu kém

 

 

 

 

 

 

2

Toán-Ngân

Lớp yếu kém

 

 

 

 

 

 

3

S

1

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

2

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

3

Anh -Thanh

Anh -V. Anh

Anh -Phụng

Anh -Huyền

Anh -Điệp

 

 

 

4

Anh -Thanh

Anh -V. Anh

Anh -Phụng

Anh -Huyền

Anh -Điệp

 

 

 

C

1

 

 

 

 

 

Anh -Phụng

Anh -V. Anh

Anh -Thanh

2

 

 

 

 

 

Anh -Phụng

Anh -V. Anh

Anh -Thanh

4

S

1

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

2

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

3

Sử-Hạnh

Địa -Tân

Địa -Hảo

Sử-Dũng

Sử - Lệ

GDCD-Nga

Hóa -Khôi

Hóa -Tích

4

Sử-Hạnh

Địa -Tân

Địa -Hảo

Sử-Dũng

Sử - Lệ

GDCD-Nga

Hóa -Khôi

Hóa -Tích

C

1

Toán-Ngân

Lớp yếu kém

 

 

 

 

 

 

2

Toán-Ngân

Lớp yếu kém

 

 

 

 

 

 

5

S

1

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

2

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

3

GDCD - Lệ

GDCD - Nga

GDCD - Hạnh

Địa -Hảo

Địa -Huệ

Sử - Dũng

Sinh -Hồng

Sinh -Từ

4

GDCD - Lệ

GDCD - Nga

GDCD - Hạnh

Địa -Hảo

Địa -Huệ

Sử - Dũng

Sinh -Hồng

Sinh -Từ

6

S

1

Địa -Tân

Sử-Dũng

Sử-Lệ

GDCD - Hạnh

GDCD-Nga

Địa -Huệ

Hóa -Khôi

Hóa -Tích

2

Địa -Tân

Sử-Dũng

Sử-Lệ

GDCD - Hạnh

GDCD-Nga

Địa -Huệ

Hóa -Khôi

Hóa -Tích

3

Sử-Hạnh

Địa -Tân

Địa -Hảo

Sử-Dũng

Sử - Lệ

GDCD-Nga

Lý- Cường

Lý-Thúy

4

Sử-Hạnh

Địa -Tân

Địa -Hảo

Sử-Dũng

Sử - Lệ

GDCD-Nga

Lý - Cường

Lý-Thúy

C

1

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

2

Văn-Đức

Văn-Bằng

Văn-Hạnh

Văn-Hiếu

Văn-Nga

Văn-Liên

Văn-Yến

Văn-Tiếp

3

GDCD - Lệ

GDCD - Nga

GDCD - Hạnh

Địa -Hảo

Địa -Huệ

Sử - Dũng

Sinh -Hồng

Sinh -Từ

4

GDCD - Lệ

GDCD - Nga

GDCD - Hạnh

Địa -Hảo

Địa -Huệ

Sử - Dũng

Sinh -Hồng

Sinh -Từ

7

S

1

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

2

 

Toán-Hải

Toán-Sang

Toán-Tuấn

Toán-Ngân

Toán-Liêm

Toán- Hoàn

Toán-Hương

3

Anh -Thanh

Anh -V. Anh

Anh -Phụng

Anh -Huyền

Anh -Điệp

 

 

 

4

Anh -Thanh

Anh -V. Anh

Anh -Phụng

Anh -Huyền

Anh -Điệp

 

 

 

C

1

Toán-Ngân

 

 

 

 

Anh -Phụng

Anh -V. Anh

Anh -Thanh

2

Toán-Ngân

 

 

 

 

Anh -Phụng

Anh -V. Anh

Anh -Thanh

                       
     

*Buổi sáng học sinh vào học lúc:

 

*Buổi chiều học sinh vào học lúc:

 
       

 -Ca 1( tiết 1): từ 7h30'

     

 -Ca 1 (tiết 1): từ 13h30'

 
       

 -Ca 2( tiết 3) từ 9h15'

     

 -Ca 2( tiết 3): từ 15h15'

 
                       
                 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 
                 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
                       
                       
                       
                       
                 

LÊ ANH TUẤN

 Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận  Các bài viết cũ hơn

    THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 33   - 15/04/2019
    THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 32   - 08/04/2019
    THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 28   - 13/03/2019
    Thời khóa biểu tuần 27   - 06/03/2019
    THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 23 2018 - 2019   - 19/01/2019
    KE HOACH SO KET HKI 2018-2019   - 18/01/2019
    THỜI KHÓA BIỂU TUÂN 20 2018 - 2019   - 28/12/2018
    THỜI KHÓA BIỂU TUÂN 19 2018 - 2019   - 20/12/2018
    THỜI KHÓA BIỂU TUÂN 17 2018 - 2019   - 08/12/2018
    THỜI KHÓA BIỂU TUÂN 16 2018 - 2019   - 30/11/2018

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG