Trang chủ    Cựu học sinh
   Sổ vàng Khuyến Học
DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ QUỸ KHUẾN HỌC NĂM 2022 - 08:26:59 AM | 18/05/2022

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI NĂM 2022

TT
HỌ VÀ TÊN Số tiền Bằng chữ ghi chú
1 Ông Nguyễn Hoàng Dũng 10.000.000 Mười triệu đồng Đã trao cho HSG cấp tỉnh năm 2022
2        

 
Gửi bình luận của bạn

Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG